Ξεκινάνε τα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για νέους 25-39 ετών: Πώς θα χορηγηθούν – Δείτε τα βήματα

Κοινοποίηση άρθρου
Κοινοποίηση άρθρου
Η Prosperty φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η αγορά ακινήτων και κάνει την πώληση, αγορά, εκμίσθωση και ενοικίαση ενός ακινήτου μια απλή, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία για όλους!

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα χαμηλότοκα δάνεια σε νέους στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», 10.000 δικαιούχοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορά κατοικίας, στο πλαίσιο της Στεγαστικής Πολιτικής για την «Φθηνή Στέγη».

Μόλις ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έγκριση του χαμηλότοκου στεγαστικού δανείου.

Το πρόγραμμα προβλέπει χορήγηση δανείων έως 150.000 ευρώ για αγορά πρώτης κατοικίας αξίας έως 200.000€ με έτος κατασκευής έως το 2007.

Τα δάνεια θα χορηγούνται χωρίς τη συμβολή εγγυητή.

Βρείτε το ακίνητο που σας ενδιαφέρει με αξία έως 200.000€ πατώντας εδώ

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Όπως έχει γίνει γνωστό, δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών και εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα μπορούν να λάβουν δάνειο για την αγορά της πρώτης τους κατοικίας, και θα πληρώνουν τόκο μόνον για το ¼ του δανείου που θα προέρχεται από τράπεζες, ενώ για τα ¾ που θα προέρχονται από τα κεφάλαια της ΔΥΠΑ ο τόκος είναι μηδενικός.

Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δικαιούχοι θα έχουν εξ ολοκλήρου άτοκο δάνειο.

Αν για παράδειγμα το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου είναι σήμερα στο 4,5%, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για τους νέους πέφτει στο 1,12% και για τρίτεκνα ζευγάρια στο 0%.

Σημαντική σημείωση: αν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις, η επιδότηση χάνεται και το δάνειο πρέπει να ρυθμιστεί ή οι δικαιούχοι να πληρώσουν το σύνολο του οφειλόμενου ληξιπρόθεσμου ποσού.

Υπενθυμίζεται ότι τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής ως το 2007, και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και περιγράφει τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για να κριθεί η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητά τους σε κάποια από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα βασικότερα σημεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:


– Οι πολίτες να είναι ηλικίας 25-39 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το δάνειο (σε περιπτώσεις ζευγαριών που κάνουν αίτηση για δάνειο αρκεί ο ένας εκ των δύο να είναι 25-39 ετών, ακόμη και σε περίπτωση που ο άλλος βρίσκεται εκτός του ηλικιακού ορίου)

– να έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και

να μην διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους (*)

Αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων

Τα ανώτατα όρια εισοδήματος, ταυτίζονται με τα όρια που καθορίζονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικά, για το 2023, αυτά ορίζονται ως:

Τύπος δικαιούχουΧαμηλότερο ετήσιο
εισόδημα
Μέγιστο ετήσιο
εισόδημα (2023)
Άγαμοι€10.000€16.000
Ζευγάρια€10.000€24.000
(+ €3.000 * αριθμός
τέκνων)
Μονογονεϊκές
οικογένειες
€10.000€27.000
(+ €3.000 * αριθμός
τέκνων, πέραν του
πρώτου)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δανείου

α) Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

β) Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής με παλαιότητα τουλάχιστον 15 έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.

γ) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.

δ) Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

ε) Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

στ) Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το 90% της αξίας του ακινήτου που αποκτάται, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το υπολειπόμενο τίμημα θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.

ζ) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος.

Ποιες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank, Attica Bank, Παγκρήτια, καθώς και οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας και Χανίων, οι οποίες ανακοίνωσαν τα αρχικά επιτόκια χορήγησης των επιδοτούμενων δανείων ως εξής:

ΤράπεζαΣταθερό επιτόκιοΚυμαινόμενο επιτόκιοΠεριθώριο
Alpha BankEuribor 3M2,2 %
EurobankEuribor 3M1%-4%
ΕθνικήEuribor 3M2%-2,5%
ΠειραιώςEuribor 1M2,5%
ΠαγκρήτιαEuribor 3M1,5%-2%
Συνεταιριστική Τράπεζα ΗπείρουEuribor 3M2%-3,5%
Συνεταιριστική Τράπεζα ΘεσσαλίαςEuribor 1M2%-4%
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας5%
Συνεταιριστική Τράπεζα ΧανίωνEuribor 3M1,5%-4,9%
Attica BankEuribor 3M2,9%-4%

Η διαδικασία βήμα – βήμα

1. Οι δικαιούχοι υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στην τράπεζα της επιλογής τους.

2. Οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα. Εάν αυτές πληρούνται, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

3. Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός εντός της προθεσμίας των 60 ημερών οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.

4. Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει την συγκεκριμένη αίτηση στο Πρόγραμμα.

5. Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση προς έλεγχο.

6. Τέλος, η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση

(*) Τα κατάλληλα για κατοικία ακίνητα περιλαμβάνουν όσα, στην περίπτωση άγαμου και άτεκνου δικαιούχου, έχουν μέγεθος έως 50 τ.μ., ενώ για τους υπόλοιπους το μέγεθος αυξάνεται κατά 10 τ.μ. ανά μέλος της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων και κυοφορούμενων τέκνων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης). Επιπλέον, κατάλληλο θεωρείται ένα ακίνητο επί του οποίου ο αιτών διαθέτει είτε πλήρη κυριότητα είτε επικαρπία σε ποσοστό συνιδιοκτησίας ανώτερο από 50%. Περαιτέρω, το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος. Στην περίπτωση που ο τόπος εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, το ακίνητο θεωρείται κατάλληλο εάν βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί, πλην της Κρήτης, τότε κρίνεται κατάλληλο εάν συμφωνεί και με τον τόπο εργασίας στο ίδιο νησί. Το ακίνητο πρέπει να έχει χρήση κατοικίας.

Κοινοποίηση άρθρου
This is an example of advertisment.
Apply online to any Greek bank, and find out the mortgage you are eligible for in just a few days.

Δείτε τα τελευταία άρθρα

10 συμβουλές για να βρείτε την ιδανική γειτονιά!

10 συμβουλές για να βρείτε την ιδανική γειτονιά Δεν είναι εύκολο να βρείτε την ιδανική …

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων στα Νότια Προάστια της Αθήνας – Οι φθηνές & οι ακριβές περιοχές

Στην Prosperty, την μεγαλύτερη real estate πλατφόρμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύουμε σημαντικά στη συλλογή και …

Πώληση ακινήτου: τα πιο συχνά λάθη και πώς να τα αποφύγετε

Η πώληση ενός σπιτιού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Μπορεί να αποδειχθεί μία χρονοβόρα και …

Επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική αγορά κατοικίας

Ποιές επενδύσεις σε ακινητα φέρνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις; Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της …

Δείξε μου το Παγκράτι σου να σου πω ποιος είσαι!

Αν το Παγκράτι ήταν ταινία, ο τίτλος θα ήταν «Η τελευταία των Συνοικιών» ή κάτι …