Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου – Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων / Ενημερωτικό σημείωμα

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η εταιρεία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Κλεισθένους 223, με email info@theprosperty.com, με ΑΦΜ 801314885, ΔΟΥ Παλλήνης και αριθμό ΓΕΜΗ 154210004000 (εφεξής η «Εταιρεία») συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR), το ν. 4624/2019 και το Προεδρικό διάταγμα 207/1998 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να ενημερώσει το χρήστη του ιστοτόπου www.theprosperty.com (εφεξής ο «Χρήστης») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

1) Συλλέγουμε και διατηρούμε με τη συναίνεσή σας και την έγκρισή σας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, όπως το όνομά σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό σας. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες σας ανήκουν και δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε ούτε επεξεργαζόμαστε άλλες πληροφορίες για εσάς, εκτός αν έχετε παραχωρήσει με θετική δήλωση (opt-in) την άδειά σας.

2) Λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Η/Υ σας, το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη διεύθυνση IP σας, την τοποθεσία και τον τύπο του φυλλομετρητή.

3) Επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τις υπάρχουσες πληροφορίες σας σχετικά με εσάς, για να σας δείξουμε εμπορικό περιεχόμενο που μπορεί να είναι συναφές προς τη δραστηριότητά σας και ενδιαφέρον για εσάς, εφόσον έχετε παραχωρήσει τη σχετική θετική δήλωσή σας (opt-in) κατά την εγγραφή σας ως χρηστών στην πλατφόρμα.

4) Σεβόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς και τις χρησιμοποιούμε μόνον, για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας καθώς επίσης και για στατιστικούς λόγους, για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε περαιτέρω τις πληροφορίες σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες που μας συνδράμουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι εταιρείες αυτές οφείλουν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες, μόνον εφόσον ευθυγραμμισθούν προς την εν λόγω συμφωνία και την παρούσα δήλωση περί πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5) Μπορείτε πάντοτε να διαγράψετε, διορθώσετε ή τροποποιήσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή να άρετε την άδεια χρήσης τους, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@theprosperty.com ή με αποστολή φυσικού φακέλου στην άνω διεύθυνση της Εταιρείας.

6) Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας, αν απαιτείται από το νόμο και αν είναι αναγκαίο, ώστε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε παράνομη πράξη/ παραβίαση των εφαρμοζόμενων εντός της ελληνικής επικράτειας νόμων.

7) Χρησιμοποιούμε cookies μόνον για να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να παράσχουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας σε εσάς, σε συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει κι έχει τεθεί σε εφαρμογή και σε συμμόρφωση προς τις προβλέψεις του GDPR. Μας παρέχετε πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή σας για μια τέτοια χρήση, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή στη σελίδα “ειδοποίηση cookies” ή σε αναδυόμενο παράθυρο.

8) Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε τους όρους της πολιτικής σεβασμού των προσωπικών δεδομένων και για αυτό θα πρέπει να ενημερώνεστε για την Πολιτική Απορρήτου σε κάθε είσοδό σας στον ιστότοπο αυτό.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ/ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)

Η εταιρεία «PROSPERTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με έδρα στο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Κλεισθένους 223, με email info@theprosperty.com, με ΑΦΜ 801314885, ΔΟΥ Παλλήνης και αριθμό ΓΕΜΗ 154210004000 (εφεξής η «Εταιρεία») συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (GDPR), και το ν. 4624/2019, λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να ενημερώσει τον εντολέα της υπόδειξης ή ανάθεσης ακινήτου (εφεξής ο «Εντολέας») σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων του Εντολέα είναι η διαμεσολάβηση για την πώληση/αγορά/εκμίσθωση/μίσθωση ακινήτου (αναλόγως την περίπτωση). Οι νομικές βάσεις της ανωτέρω επεξεργασίας είναι:  Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ, Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ ΓΚΠΔ, ενώ η περίοδος διατήρησης των δεδομένων του Εντολέα είναι μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και κάθε εννόμου αποτελέσματος που απαιτείται εξαιτίας αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα δεδομένα τα οποία απαιτούνται για τη μεσολάβηση της Εταιρείας και η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση, χαρακτηριστικά και περιγραφή ακινήτου, έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την ιδιοκτησία του ακινήτου ή τη νομική κατάσταση του ακινήτου (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, βάρη ακινήτου), έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου (όπως άδεια οικοδομής ακινήτου), φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με το ακίνητο ή όποιο άλλο δεδομένο χρειαστεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Αποδέκτης των δεδομένων πέραν της Εταιρείας ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας για τη συνδρομή τους στην εκτέλεση της εντολής, καθώς και ενδιαφερόμενοι αγοραστές/πωλητές/εκμισθωτές/μισθωτές (αναλόγως της περίπτωσης).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς όμως να θίγεται το κύρος της νομιμότητας της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που βασίστηκε στην προ της ανακλήσεως συγκατάθεσή σας και χωρίς να θίγεται οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα της Εταιρείας εν γένει και για την προάσπιση των συμφερόντων της (όπως η αξίωση της αμοιβής της στην περίπτωση της επιτυχούς μεσολάβησής της). Προκειμένου για τη δήλωση ανάκλησης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δύνασθε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@theprosperty.com.

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού, Εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, υπάρχει άμεση ανταπόκριση [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος] και ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων για την πρόοδο της ικανοποίησής του.

Για οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων δύνασθε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@theprosperty.com., ενώ εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Δ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν φέρουμε ευθύνη για ό,τι δεν συνιστά επαγγελματική ή νομική συμβουλή ή επίσημη σύσταση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε τυχαίες, έμμεσες ή ειδικές ζημίες οιασδήποτε μορφής ή άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που προκύπτουν από απώλεια συμβάσεων, προσδοκίας δικαιώματος, ανεξαρτήτως του εάν έχετε τύχει ή όχι πληροφόρησης για την πιθανότητα τέτοια ζημίας και που συνδέονται με τους όρους και την χρήση της ιστοσελίδας ή όποιων άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι servers που επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν φέρουν σφάλμα ή ιό και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να κάνετε την κατάλληλη πρόβλεψη για την προστασία ενάντια σε αυτές τις απειλές. Συνιστούμε να κάνετε σάρωση των αρχείων, προτού προχωρήσετε σε μεταφόρτωση στον Η/Υ.

Cookie key

Domain

Κατηγορία Cookie

Λήξη

Περιγραφή

prosperty_session
theprosperty.com

Απολύτως Απαραίτητα

2 ώρες

Κρυπτογραφημένο cookie για να επιτρέπεται η χρήση των εφαρμογών για τους χρήστες

XSRF-TOKEN
theprosperty.com

Απολύτως Απαραίτητα

2 ώρες

Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήσεων μεταξύ των ιστότοπων.

_ga

theprosperty.com

Λειτουργικά

2 χρόνια

Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.

_gid
theprosperty.com

Απολύτως Απαραίτητα

1 ημέρα

Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με το Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται.

1P_JAR, CONSENT, NID
.google.com
Marketing
Various

Ρυθμίστε από την Google. Αυτή η ομάδα ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες, όπως τα στατιστικά στοιχεία ιστότοπων και τα ποσοστά μετατροπής. Οι πολιτικές της Google μπορούν να προβληθούν στο 
https://policies.google.com/technologies/types

__cfduid
.cloudflare.com

Λειτουργικά

31 δευτερόλεπτα

Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με την Cloudflare για τη μεγιστοποίηση πόρων δικτύου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την προστασία από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

Cookie key
Domain
Cookie category
Expiration
Description
prosperty_session
theprosperty.com
Απολύτως Απαραίτητα
2 ώρες
Κρυπτογραφημένο cookie για να επιτρέπεται η χρήση των εφαρμογών για τους χρήστες
XSRF-TOKEN
theprosperty.com
Απολύτως Απαραίτητα
2 ώρες
Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήσεων μεταξύ των ιστότοπων.
_ga
theprosperty.com
Λειτουργικά
2 χρόνια
Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.
_gid
theprosperty.com
Λειτουργικά
1 ημέρα
Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με το Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται.
1P_JAR, CONSENT, NID
.google.com
Marketing
Various
Ρυθμίστε από την Google. Αυτή η ομάδα ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες, όπως τα στατιστικά στοιχεία ιστότοπων και τα ποσοστά μετατροπής. Οι πολιτικές της Google μπορούν να προβληθούν στο https://policies.google.com/technologies/types
__cfduid
.cloudflare.com
Λειτουργικά
31 δευτερόλεπτα
Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με την Cloudflare για τη μεγιστοποίηση πόρων δικτύου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την προστασία από κακόβουλη επισκεψιμότητα.