Ενοικίαση ακινήτου: Τι πρέπει να προσέξετε ως ιδιοκτήτης

Κοινοποίηση άρθρου
Κοινοποίηση άρθρου
Η Prosperty φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η αγορά ακινήτων και κάνει την πώληση, αγορά, εκμίσθωση και ενοικίαση ενός ακινήτου μια απλή, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία για όλους!

Η ενοικίαση ενός ακινήτου μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να το κάνουν για πρώτη φορά ή δεν έχουν την κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη. Στην προσπάθειά τους να νοικιάσουν εύκολα και γρήγορα το ακίνητό τους, πολλοί ιδιοκτήτες είναι πιθανό να πέσουν σε παγίδες, οι οποίες αφορούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ενοικίασης ενός ακινήτου. Από την αρχική εύρεση ενοικιαστή και την μίσθωση του ακινήτου, μέχρι την υπογραφή του μισθωτηρίου έως και τη λήξη της μίσθωσης και την περίοδο που το ακίνητο είναι ξενοίκιαστο.

Η γνώση είναι δύναμη, για αυτό συγκεντρώσαμε τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να προσέξετε ως ιδιοκτήτες ενός ακινήτου κατά την ενοικίασή του, ώστε να αποφύγετε λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά στη συνέχεια.

Βρείτε πιστοποιημένους ενοικιαστές

Μην κλείσετε καμία συμφωνία και μην δώσετε ποτέ τα κλειδιά του ακινήτου σας, πριν βεβαιωθείτε για τα ακριβή στοιχεία αλλά και την γενικότερη κατάσταση των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως. Ζητήστε διάφορες πληροφορίες για αυτούς και φτιάξτε ένα υποτυπώδες προφίλ για τον κάθε ένα, ώστε να επιλέξετε αυτόν που σας αποπνέει τη μεγαλύτερη σιγουριά. Αν μάλιστα πρόκειται για μισθώσεις με υψηλό μηναίο μίσθωμα, καλό θα ήταν να ζητήσετε από τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές στοιχεία της φερεγγυότητάς τους.

Καταχωρίστε το ακίνητό σας προς ενοικίαση στην Prosperty και αφήστε σε εμάς τις «δύσκολες» ερωτήσεις για την φερεγγυότητα των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών.

Υπογράψτε μισθωτήριο συμβόλαιο

Η σύνταξη και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή είναι απαραίτητο βήμα για την ρύθμιση των όρων που θα διέπουν τις σχέσεις των δύο πλευρών, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μην το παραβλέψετε. Η απλή ηλεκτρονική δήλωση των στοιχείων της μίσθωσης στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών, που ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.

Τώρα μπορείτε να υπογράψετε το μισθωτήριο συμβόλαιο ψηφιακά! Δείτε πώς!

Επιλέξτε σωστά την διάρκεια της μίσθωσης

Τόσο οι μισθώσεις κατοικιών όσο και οι νέες εμπορικές μισθώσεις έχουν τριετή ελάχιστη νόμιμη διάρκεια, ακόμη και αν στο μισθωτήριο αναγράφεται μικρότερη. Υπάρχει δηλαδή υποχρεωτική τριετής δέσμευση και για τα δύο μέρη. Κάθε συμφωνία για μεγαλύτερη διάρκεια είναι απόλυτα έγκυρη και νομικά δεσμεύει και τους δύο, στην πράξη όμως δεσμεύει μόνο τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που επιθυμείτε να κάνετε καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το ακίνητο οι ίδιοι ως κατοικία, αυτό δεν μπορεί να συμβεί πριν παρέλθει η νόμιμη τριετής διάρκεια της μίσθωσης, ακόμα και αν συμβατικά συμφωνήθηκε μικρότερη διάρκεια. Γι’ αυτό θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με την διάρκεια της μίσθωσης που θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Αναγράψτε το πραγματικό μίσθωμα

Το ποσό του ενοικίου καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους, όπως και κάθε μετέπειτα αναπροσαρμογή του. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα καταρτιστεί με τον ενοικιαστή του ακινήτου σας θα πρέπει να αναγράφεται πάντοτε το ποσό που πραγματικά θα λαμβάνετε κάθε μήνα, και όχι κάποιο χαμηλότερο, γιατί σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθώματος και του πραγματικού δεν καταβάλλεται, δεν θα μπορέσετε ποτέ να την διεκδικήσετε δικαστικά.

Ξεκαθαρίστε στο μισθωτήριο συμβόλαιο τις υποχρεώσεις των μερών

Για να είστε σίγουροι ότι ο μισθωτής σας θα είναι τυπικός κατά την διάρκεια της μίσθωσης, ελέγξτε ότι στο μισθωτήριο αναγράφονται ρητά και με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του μισθωτή που αφορούν την συντήρηση και τις επισκευές του ακινήτου, τις κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας, τις παροχές κοινής ωφελείας, την καταβολή του χαρτοσήμου, τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων των κτιρίων, τις προβλέψεις του κανονισμού της πολυκατοικίας και κάθε άλλη σημαντική λεπτομέρεια. Επιπλέον είναι σημαντικό να συμφωνήσετε ξεκάθαρα το χρονικό διάστημα και τον τρόπο που θα καταβάλλεται το ενοίκιο. Η κατάθεση του μηνιαίου μισθώματος σε έναν τραπεζικό λογαριασμό θα διευκολύνει σημαντικά και τις δύο πλευρές.

Μην αφήνετε τους λογαριασμούς στο όνομά σας

Σύμφωνα με τη ρητή σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ προς τους εκμισθωτές ακινήτων προς αποφυγή ρευματοκλοπών, δεν πρέπει να παραδώσετε τα κλειδιά του ακινήτου που εκμισθώνετε σε νέο ενοικιαστή, εάν εκείνος δεν υπογράψει πρώτα σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τον πάροχο της επιλογής του. Ειδικότερα για την ΕΥΔΑΠ, που δεν ισχύει το ίδιο, πρέπει να θυμάστε ότι η παροχή και η τελική ευθύνη για την πληρωμή του λογαριασμού δυστυχώς παραμένει πάντοτε στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, γι’ αυτό και πρέπει να ελέγχετε συχνά την πληρωμή των λογαριασμών αυτών, όπως και των κοινοχρήστων.

Ασφαλίστε το ακίνητό σας

Στοιχειώδης πράξη πρόνοιας για κάθε ιδιοκτήτη – εκμισθωτή ακινήτου είναι να ασφαλίζει από την πρώτη κιόλας μέρα της μίσθωσης κάθε ακίνητο που νοικιάζει σε τρίτους.  Μην εκμισθώνετε ποτέ ανασφάλιστο ακίνητο, καθώς υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν το ακίνητό σας, από φυσικές  καταστροφές και τυχαία περιστατικά μέχρι τις συνέπειες ανεύθυνης ή πλημμελούς διαχείρισης από τους μισθωτές, οι οποίες μπορούν  να προκαλέσουν ευκολότερα ζημιογόνα γεγονότα.

Στην Prosperty, σε συνεργασία με την Anytime έχουμε δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας, τα οποία καλύπτουν:

  • Ασφάλιση Κατοικίας: εξασφαλίζεται το κτήριο, το περιεχόμενο ή και τα δύο μαζί, με πλήθος καλύψεων για κάθε κίνδυνο (π.χ. σεισμό, διαρροή σωληνώσεων, κλοπή κ.ά.) για ό,τι κι αν συμβεί
  • Νομική προστασία οικογενειάρχη και εκμισθωτή: καλύπτονται οι δικαστικές ή εξωδικαστικές δαπάνες σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο σπίτι που κατοικούν οι ασφαλισμένοι ή το εκμισθώνουν σε τρίτο.
  • Απώλεια Μισθωμάτων: αποζημιώνεται η απώλεια ενοικίων σε περίπτωση έξωσης του ενοικιαστή από το ακίνητο. Σε περίπτωση έξωσης του ενοικιαστή από το ακίνητό σας, καλύπτονται ενοίκια 3 μηνών για το διάστημα αναζήτησης νέου ενοικιαστή, όσο το ακίνητο θα είναι ελεύθερο.
Κοινοποίηση άρθρου
This is an example of advertisment.
Apply online to any Greek bank, and find out the mortgage you are eligible for in just a few days.

Δείτε τα τελευταία άρθρα

Είναι ωραίο να ζεις στην Πάτρα!

Η Πάτρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα και σίγουρα μια από τις πιο …

Πόσο θα κόστιζε σήμερα το σπίτι του Σπύρου από το «Παρά Πέντε»;

Στην Prosperty αγαπάμε τα δεδομένα! Γι’ αυτό έχουμε εισάγει την ανάλυση και την χρήση τους …

Να αγοράσω ή να νοικιάσω σπίτι; Τι με συμφέρει σήμερα;

Η Prosperty αναλύει Αυτό είναι το αιώνιο ερώτημα που βασανίζει ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο …

Επενδύσεις υψηλής απόδοσης στην ελληνική αγορά κατοικίας

Ποιές επενδύσεις σε ακινητα φέρνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις; Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της …

Οι τάσεις στην αγορά ακινήτων στα Νότια Προάστια της Αθήνας – Οι φθηνές & οι ακριβές περιοχές

Στην Prosperty, την μεγαλύτερη real estate πλατφόρμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύουμε σημαντικά στη συλλογή και …