Πώς να Αγοράσετε Κατοικία στην Ελλάδα;

Κοινοποίηση άρθρου
Κοινοποίηση άρθρου
Η Prosperty φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η αγορά ακινήτων και κάνει την πώληση, αγορά, εκμίσθωση και ενοικίαση ενός ακινήτου μια απλή, διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία για όλους!

Η διαδικασία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα μπορεί να απαιτήσει σημαντικό χρόνο και χρήμα, αν δεν γνωρίζει κανείς ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ποια τα δικαιώματά του και ποιες οι υποχρεώσεις του. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία, ο οποίος θα καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή σε όλη την διαδικασία, ιδίως μάλιστα αν είναι ξένος υπήκοος. 

Από την στιγμή που θα επιλέξει κανείς το ακίνητο που τον ενδιαφέρει και συμφωνήσει με τον πωλητή για το τίμημα, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα πρέπει να προσλάβει έναν δικηγόρο. Αυτός θα ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας του πωλητή, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του ακινήτου κι έχει το δικαίωμα να το πουλήσει. Πολλές φορές, οι ιδιοκτήτες ή όσοι έχουν δικαίωμα επί ενός ακινήτου, είναι περισσότεροι του ενός και δεν είναι απαραίτητο ότι συναινούν όλοι στην πώληση, ή στο τίμημα που έχει συμφωνηθεί. Έτσι, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο απροσδόκητο εμπόδιο καθόλη την πορεία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ο δικηγόρος καλείται επίσης να ελέγχει για τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις του προς απόκτηση ακινήτου. 

Στο στάδιο αυτό, συνηθίζεται να καταβάλλεται και μια προκαταβολή, όπως επίσης και να ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή του συμβολαίου της αγοραπωλησίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η προκαταβολή αυτή δεν έχει κάποια νομική ισχύ, δηλαδή δεν αποτελεί εγγύηση πώλησης. 

Στη συνέχεια, αν ο αγοραστής είναι ξένος υπήκοος, πρέπει να εκδοθεί ένας αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), όπως επίσης και οι σχετικοί κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα φορολογίας “ΤΑΧΙS”, μέσω του οποίου είναι εφικτή η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, όπως π.χ. ο φόρος ακινήτων. Πρόκειται για μια βασική προϋπόθεση που θέτει το ελληνικό κράτος, για κάθε συναλλασσόμενο, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, είτε για νομικό πρόσωπο, εφόσον προέρχεται από την αλλοδαπή. Μαζί με την έκδοση ΑΦΜ, απαραίτο είναι και το άνοιγμα ενός λογαριασμού σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Τα βήματα αυτά μπορούν και μέσω πληρεξούσιου στον δικηγόρο. Στο πλαίσιο του νομικού ελέγχου, συνίσταται να γίνει και ένας τεχνικός έλεγχος του ακινήτου από έναν μηχανικό, ώστε να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο δεν έχει δομικά ζητήματα, που θα μπορούσαν να απομειώσουν την αξία του και την ίδια την επένδυση σε βάθος χρόνου. 

Ο πωλητής είναι επίσης επιφορτισμένος με την συγκέντρωση μιας σειράς εγγράφων, όπως π.χ. πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης παραβάσεων πολεοδομικού χαρακτήρα, βεβαιώσης πληρωμής των φόρων που συνδέονται με το ακίνητο κτλ. Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο νομικό κώλυμα και το προς αγορά ακίνητο είναι καθόλα εντάξει, ο συμβολαιογράφος, μαζί με τους δικηγόρους, θα συντάξει το τελικό συμβόλαιο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το συμβόλαιο περιγράφει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το ακίνητο, όπως επίσης και το τίμημα της αγοράς. Πριν υπογραφεί το τελικό συμβόλαιο, υπογράφεται μια δήλωση και το τελικό ποσό του φόρου που θα προκύψει γίνεται πληρωτέο. Αυτός είναι ο Φόρος Μεταβίβασης που αποδίδεται στο κράτος. 

Κοινοποίηση άρθρου
This is an example of advertisment.
Apply online to any Greek bank, and find out the mortgage you are eligible for in just a few days.

Δείτε τα τελευταία άρθρα

Πόσο θα κόστιζε σήμερα το σπίτι του “Home Alone”;

Αγαπημένες και αγαπημένοι φαν του “Πόσο θα κόστιζε σήμερα”! Είμαστε και πάλι κοντά σας με …

8 Μαρτίου: Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σηματοδοτεί τις θυσίες και τα επιτεύγματα των γυναικών όλου του …

25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η …

Πόσο θα κόστιζε σήμερα το σπίτι του «Ντόλτσε Βίτα»;

Κάτι που σίγουρα πρέπει να γνωρίζετε για την Prosperty –  εκτός από το ότι είμαστε …

Διαδικασία έκδοσης “Χρυσής Βίζα”

Η έκδοση άδειας παραμονής στην Ελλάδα, μέσω του σχετικού προγράμματος, μπορεί να γίνει μέσω της …